• Het plein gaat open om 12.30 uur.
 • Het programma begint om 13.11 uur.
 • Om 17.30 uur is het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn afgelopen. Horeca-punten sluiten ook op dit tijdstip.
 • Het betreden van de evenementen locatie en het bijwonen van het evenement is geheel op eigen risico.
 • Bezoekers zijn verplicht medewerking te verlenen bij controle door de (security) organisatie of overheidsdiensten.
 •  Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte (alcoholische) dranken in blik, plastic of glazen flessen mee te nemen, evenals geestverruimende middelen. Ook zicht belemmerende of gevaarlijke attributen zijn niet toegestaan. Let op: in beslag genomen goederen worden in principe niet geretourneerd.
 • Paraplu's en parasols zijn vanwege de veiligheid en TV opnames niet toegestaan, bij regen zijn er poncho's te verkrijgen aan de kassa.
 • Onacceptabel gedrag word niet getolereerd. Je bent dan niet meer welkom! (VB: Agressie, intimidatie, bedreiging, openbare dronkenschap, enz.) Bij constatering werken we samen met de politie.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht (ook bij twijfel); 18+ bandjes zijn op vertoon van een geldige legitimatie verkrijgbaar bij de kassa.
 •  De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, schade, vermissing of diefstal van/ aan goederen van de bezoeker, tevens gaat u bij betreden van het evenement akkoord met video opname en het uitzenden hiervan. In het naastgelegen park is geen toezicht of beveiliging, spelende kinderen hier zijn op eigen risico.
 • Consumptiebonnen worden tot een half uur na het evenement (uiterlijk 18.00 uur) teruggenomen.
 • De organisatie is te allen tijde bevoegd om op onvoorziene omstandigheden een beslissing te nemen, zelfs als dit het stilleggen of vroegtijdig eindigen van het evenement tot gevolg heeft.
 • Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaak. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.

TOP